BULİMİA NERVOZA

BULİMİA NERVOZA

BULİMİYA NERVOZA


Yeme bozuklukları, tıbbi, sosyal ve psikolojik olarak önemli sorunlara yol açan ve son yıllarda insidansı giderek artan yeme davranışı bozukluklarıdır. Yeme bozukluklarında tanının erken yaşta ve hastalık ilerlemeden konması hastalığın tedavisinde önemli bir etkendir. %90-95 oranında kadınlarda görülür. Toplum içerisinde zayıf bir bedene sahip olmanın güzellik olarak değerlendirilmesi bu bozuklukların artışında önemli bir etkendir. Bununla birlikte sosyal medya, televizyon gibi iletişim araçlarında özellikle adölesanların kendilerine rol model olarak gördükleri zayıf bir bedene sahip olan sanatçı ve sporcuların yeme bozukluklarının gelişiminde önemli rolleri bulunur. Yeme bozuklukları temelde iki ana başlık altında incelenir anoreksiya nervoza ve bulimiya nervoza. İki hastalık içinde tanıdaki temel ölçüt beden imgesi bozukluğudur.

Bulimiya Nervoza Tanısı

Bulimiya nevroza, zayıf olma istediğiyle birlikte tıkanırcasına yeme ataklarının eşlik ettiği, bu şekilde yeme dürtüsünü kontrol edememeye dayalı bir bozukluktur. Bireyler, kilo almamak için aşırı kısıtlı diyetler yapma, sıkı egzersizlere yönlenme, kusma, diüretik ve laksatif kullanımına başvurabilirler. Hastaya bulimiya nevroza tanısı koymak için kontrolsüz yeme ve uygunsuz dengeleyici davranışların 3 ay boyunca haftada en az 2 kez görülmesi gerekir.

Bulimiya Nervoza’da Klinik Bulgular

- Menstrüasyon düzensizlikleri
- Diüretik ve laksatif kullanımına bağlı hipokalemi (potasyum eksikliği)
- Hiponatremi(sodyum eksikliği)
- Hipomagnezemi (magnezyum eksikliği)
- Diş minesinde aşınma
- Parotit bezinde genişleme
- Dehidrasyon
- Elde kusmaya bağlı skarlar
- Gastroözefageal reflu
- EKG anormallikleri
- Aspirasyon pnömonisi
- Özofajit, pankreatit

Bulimiya nervozanın görülmesinde en sık rastlanan faktörler;


- Sürekli diyet yapma
- Çocukluk çağı obezitesi
- Ailede obezite varlığı
- Alkolizm
- Erken ergenlik
- Eleştirilere karşı hassasiyet
- Cinsellik ve mensruasyon döneminden iğrenme
- Cinsel kötüye kullanım
- Aile içi uyumsuzluk

Bulimiya Nervoza’nın Tedavisi


Tedavinin hedefleri;
-Hastanın psikolojik olarak destek alması
-Kusmayı ve bazı ilaçların amaç dışı kullanımını engellemek
-Normal yeme davranışını yeniden kazandırmak
-Normal vücut ağırlığını kazandırmak
Yeme bozukluklarının tedavisi, multidisipliner ekip çalışması gerektiren bir hastalık grubudur.
Bulimiya nevroza hastaları genellikle tedaviye çok geç başvururlar. Eğer bulimiya hastası normal
vücut ağırlığında ise tedavi ayaktan takiple sürdürülebilir. Duygu durum bozuklukları, inatçı
semptomlar ve belirgin zayıflama görülen hastalarda ise hasta hastaneye yatırılarak tedavisi
uygulanır.

Paylaş

Yazar Hakkında

Yorumlar (0)

  Hiç Yorum Yapılmamış

  İçin bir inceleme yazın

  "

  "

  Yoruma Cevap yazmaktasınız

  500 karakter kaldı